Оптовій торгівлі – сучасний складський облік

У серпні 2016 року ТОВ “Волпекс” впроваджує сучасну систему управління складською логістикою – WMS Volpex.

Програмне забезпечення розроблене на базі стандартизованих бізнес-процесів оптової торгівлі і покликане забезпечити:

  • облік складських залишків у різних розрізах;
  • облік переміщення товарів, в т.ч. зміни статусів обліку, не передбачених стандартними конфігураціями 1С;
  • інтеграцію з підсистемами TMS i FMS, актуалізація прогнозних залишків в реальному часі;
  • масштабування бізнесу.